Плазма машина за чистење

  • JKTECH PLASMA Cleaning Machine

    JKTECH PLASMA машина за чистење

    Чистењето на површината на плазмата е процес во кој нечистотиите и загадувачите на површината на примерокот се отстрануваат со создавање на високо-енергетска плазма од гасовити честички, тоа е дизајнирано за различни апликации како што се чистење на површината, стерилизација на површината, активирање на површината, промена на површинската енергија, подготовка на површината за лепење и адхезија, модификација на хемија на површината.